Hlavní strana Hlavní strana Hlavní strana
Nabídka nemovitostí
Nabídka služeb
Rady zákazníkům
Zajímavé články
O firmě
Kontakt

 

ARK ČR - Asociace realitních kanceláří České Republiky

Asociace realitních kanceláří České republiky je největší profesní sdružení odborníků, obchodníků a dalších profesionálů působících na trhu s nemovitostmi v České republice. Asociace byla založena v roce 1991 několika realitními kancelářemi z různých míst České republiky a v dnešní době čítá členská základna kolem 200 realitních kanceláří z celé republiky, mezi něž patří i realitní a aukční agentura SLAVIA. Asociace je členem řady mezinárodních profesních společenství jako FIABCI (mezinárodní federace), NAR (americká asociace), CEREAN (východoevropská asociace), CEPI (evropská asociace), což umožňuje jejím členům udržovat kontakty se zahraničím.

Hlavními důvody, který vedly k založení asociace v roce 1991, bylo sdružit podnikatele zabývající se stejnou profesí a usnadnit jejich vzájemné kontakty, prosazovat a ochraňovat zájmy realitních kanceláří (zejména v kontextu legislativním), zajišťovat průběžné vzdělávání v oborech souvisejících s oblastí nemovitostí, vytvořit sdružení, které by postupně svou činností získávalo autoritu v rámci naší republiky, včetně potřebných kontaktů na obdobné organizace v zahraničí.

Základní cíl existence asociace spočívá ve vypracování a schválení právních a cenových předpisů upravujících realitní činnost na obdobných principech jako v ekonomicky vyspělých zemích. Za tímto účelem byl například zpracován Návrh zákona o činnosti realitních kanceláří a návrh novely zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. Prakticky tento úkol směřuje k tomu, aby byly dány stimuly k novelizaci živnostenského zákona případně k jiné právní úpravě, která zajistí vstup nových subjektů na realitní trh pod podmínkou prokázání profesní způsobilosti a morální bezúhonnosti. Stručně řečeno, tento úkol směřuje k zavedení licencí v realitní činnosti, čímž přispěje k celkovému zlepšení situace na realitním trhu nejen z hlediska obchodního, ale i etického.

Členství v Asociaci realitních kanceláří České republiky (ARK ČR) potvrzuje dobré jméno realitní kanceláře. Členem ARK ČR se může totiž stát pouze taková realitní společnost, která odpovídá náročným kritériím kladeným na každého jejího člena.

 

Více informací naleznete na stránkách ARK ČR: www.arkcr.cz